Vakinhoudelijk

De FEL heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. We zullen om die reden de leden zoveel mogelijk ondersteuning geven in de vorm van vakinhoudelijke informatie.

Longaandoeningen (COPD, COVID, e.a.)

De FEL is sinds september 2008 al in overleg met de ZEL en DSW, om tot een kwalitatief goede zorg omtrent de COPD te komen. In december 2009 is overeenstemming bereikt over het protocol COPD. Fysiotherapeuten ingeschreven als lid van de FEL kunnen onder kwaliteitsvoorwaarden eerstelijns COPD-zorg verlenen binnen de ketenzorg van de COPD. Sinds 2014 heeft de FEL zitting in de expertgroep COPD van de ZEL. Samen met huisartsen, longartsen en longverpleegkundigen, wordt de zorg rond de COPD geëvalueerd, aangepast en worden kwaliteitsinitiatieven georganiseerd. Circa 20 praktijken verdeeld over de regio nemen deel aan het netwerk COPD. Klikt u hier voor de verwijslijst Longaandoeningen.

Documenten behorende bij Longaandoeningen

 

Orthopedie

Met het oog op ontwikkelingen als BiBo werden de volgende zaken in de afstemming 1en 2e lijn gemist:

  • Afstemming protocollering 1e-2e lijn > de FEL wil hier graag afspraken over maken en toezien op correcte naleving hiervan door haar leden
  • Goede terugkoppeling van 2e > 1e lijn na 'total hip' / 'total knee'

Door deze knelpunten te ondervangen is winst te behalen, o.a. in de vorm van voorkomen (en daardoor besparen) van her-operaties en voorkomen van complicaties. Dit leidt ook tot meer tevreden patiënten! Met het oog op het lastig te implementeren innovatieve project als 'Better in Better out' heeft de FEL een structuur gecreërd, waarin transmurale samenwerking op het gebied van orthopedie makkelijker kan worden ingebed. Een eerste stap daarin is komen tot beter afgestemde protocollering tussen 1e-2e lijn en verbetering van de terugkoppeling over patiënten/cliënten van 2e > 1e lijn. In 2015 is het transmuraal protocol Total Knee gepresenteerd, wat een mooie start was van het orthopedisch netwerk. Visitatie van praktijken en netwerkactiviteiten, waarbij leren van elkaar voorop staat, volgden. Monitoring van proces- en outcome indicatoren kan de waarde van 1e en 2e lijns samenwerking inzichtelijk maken. Klikt u hier voor de verwijslijst TKP.

De FEL is in 2016 ook gestart met besprekingen die geleid hebben tot een Voorste Kruisband netwerk in 2017. Dit blijft een open netwerk plaatsvinden, waarbij methodisch handelen volgens geldende beroepsstandaarden leidend zijn. Klikt u hier voor de verwijslijst VKB.

Daarnaast heeft de FEL zijn activiteiten uitgebreid met besprekingen met ziekenhuizen in aangrenzende regio's.

Documenten behorende bij Orthopedie

 

Oncologie

Het Reinier de Graafgasthuis en de FEL werken samen om de patiënt met colon-rectumcarcinoom prë operatief te trainen, en zo het herstelproces te bevorderen en complicaties te verminderen

Documenten behorende bij Oncologie