Wie zijn wij?

Historie

Een aantal fysiotherapeuten die zich al enige tijd bezig hielden met revalidatie en re-activatie van COPD-patiënten, werden in 2008 door de ZEL (Zorggroep eerste lijn) uitgenodigd om mee te werken aan het ontwikkelen van een behandelprotocol voor COPD-patiënten in de 1e lijn. Dit resulteerde in een behandel protocol en werd er tegelijkertijd nagedacht om ons als fysiotherapeuten te organiseren om volwaardig en slagvaardig mee te kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen.

In 2009 werd Zorggroep FEL opgericht en nadat er in 2012 een einde kwam aan de integrale bekostiging bleek het netwerk zijn waarde bewezen te hebben. Inmiddels is het een blauwdruk geworden voor de ontwikkeling van transmurale en multidisciplinaire samenwerking. In 2015 ontstond een samenwerkingsstructuur rondom de Total Knee en een jaar later ook rondom de Voorste Kruisband. Doordat ziekenhuizen zijn gaan fuseren en we meerdere verzoeken ontvangen om deze vorm van samenwerken te implementeren is in 2017 het werkgebied losgelaten en is de Zorggroep toegankelijk voor fysiotherapeuten uit heel Nederland.

Anno nu is de FEL is een niet meer weg te denken schakel geworden in het regionale zorgveld.

Organisatie

De FEL is een Coöperatieve Vereniging. Het bestuur van de FEL is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de FEL en bestaat uit vijf personen. Bestuursleden worden in principe gekozen uit de leden van de FEL. Externen kunnen ook voorgedragen en gekozen als lid van het bestuur. Om de missie en visie te kunnen waarborgen laat het bestuur zich bijstaand door werkgroepen, onder andere op het gebied van vakinhoud en kwaliteit. Fysiotherapiepraktijken die voldoen aan de (laagdrempelige) criteria van de FEL, kunnen lid worden van de Coöperatie. 

 

Bestuur

 

Jan van der Wel               Voorzitter

Ik ben getrouwd en vader van twee volwassen kinderen en al 38 ondernemer met fysiotherapie en Beweegzorg in Capelle aan den Ijssel. De 2e helft van deze carrière combineerde ik de eigen praktijk met bestuurskundige uitdagingen binnen en buiten de zorg. Zo droeg ik bij aan bestuur en management van de NVFS, NL-actief (v/h Fit!vak), de KNGF-regio Hollands Midden en Rotterdam, was KNGF-regioambassadeur voor Zuid-West-Nederland en adviseer mono- en multidisciplinaire zorggroepen en landelijk werkende collectiviteiten. Ik ben coach voor intervisie en peer review en adviseer tot slot gemeenten inzake WMO/Sociaal Domein. 

Speerpunt voor de regionale ontwikkeling van eerstelijnszorg is volgens mij de samenwerking met de huisarts en het sociaal domein op goede zorg en generieke en geïndiceerde preventie, de extended scope met specialisten uit ziekenhuizen en positionering van de fysiotherapeut als maatschappelijk triagist en specialist op het gebied van bewegen. Voor 2019 richt ik mij landelijk op de voorwaardelijke interoperabiliteit van ICT en IT en data voor vanzelfsprekende inzichtelijke zorg voor de patiënt. Ik denk nadrukkelijk mee in de operationele strategie van de FEL als belangrijk partner van regionale zorg en welzijn en kansen in de huidige en toekomstige werk- en bekostigingsstructuren.  

Als hobby voer ik de hoofdredactie van de lokale omroep en ben graag actief in de Twentse natuur.

Jan van der Wel

Pascal Matla                     Secretaris

Sinds medio 2020 ben ik, Pascal Matla, secretaris van de FEL. Ik kom zelf uit Zoetermeer, waar ik met 2 maten, 15 jaar geleden alweer, Fysiotherapie Corpus Activum ben gestart. Als secretaris zijn communicatie naar onze leden, maar ook naar buiten (onze stakeholders) al belangrijke speerpunten. Daarnaast wil ik als sport- en longfysiotherapeut mijn bijdrage leveren aan de orthopedie en longnetwerker van de FEL. Ik hoop dat de bijdrage en het enthousiasme van het nieuwe bestuur uiteindelijk ook meer betrokkenheid van de FEL leden oplevert, zodat we dit ook ‘samen’ doen!

Pascal Matla

Tim Könings                     Penningmeester

Ik ben Tim Könings, eigenaar en fysiotherapeut bij TiM Fysiotherapie. Daarnaast zit ik in het bestuur van de FEL om de regio te verbinden en houd me bezig met orthopedie netwerken.

Tim Könings

Wendy Tavenier

Ik ben afgestuurd fysiotherapeut sinds 1996. In 2008 voltooide ik de master manueel therapie opleiding en later ook de master anderhalvelijns fysiotherapie. Ik ben daarnaast al 20 jaar bestuurder in de fysiotherapie. Ik ben mede eigenaar van een fysiotherapie praktijk in een gezondheidscentrum in Pijnacker. Ik ben getrouw en heb 2 dochters. Mijn hobby's zijn sporten, fietsen en reizen. Ik vind de fysiotherapie het mooiste vak wat er is en vind het na 25 jaar nog steeds leuk om bij te scholen. De FEL is een mooie organisatie die voor de regio een waardevolle rol vervuld in binding en samenwerking in de eerste lijn. Daarom draag ik graag mijn steentje bij in het bestuur.

Wendy Tavenier

Ron Fernhout

Mijn passie is om elke dag mensen te helpen in beweging te komen en te blijven. Mensen ondersteunen om gezonder te worden en te blijven vind ik fantastisch. Ik geniet van mijn vak, omdat het een combinatie is van steeds vernieuwende wetenschappelijke inzichten, vakmanschap en gastvrijheid gekoppeld aan een hulpvraag die voor iedereen weer anders is. Naast de masteropleiding Manueel therapie, heb ik diverse cursussen gevolgd. Ik ben nu werkzaam bij Fernhout fysiotherapie als praktijkeigenaar, fysiotherapeut en manueeltherapeut en eigenaar van het beweeg- en gezondheidscentrum Vlaardingen. Het in beweging komen en blijven staat centraal en regelmatig probeer ik zelf ook in beweging te komen door te squashen, te mountainbiken of hard te lopen. Daarnaast ben ik gek op leuke dingen doen met mijn gezin, familie en vrienden.

Ron

Arthur Hofland

Mijn naam is Arthur Hofland. Ik heb de opleiding tot fysiotherapie gevolgd in Rotterdam. Daarna heb ik een aantal jaren in loondienst gewerkt en in 2005 fysiotherapie Hofland-Van Geest opgericht met Corné van Geest. Naast deze werkzaamheden heb ik aan de VU Sociale Wetenschappen gestudeerd richting Beleid, Communicatie en Organisatie. Middels de leergang bestuurskunde en ervaring bij het RGF Randstad West heb ik kennis en ervaring opgedaan in bestuurlijke activiteiten. Ik ben in het verleden actief geweest als ‘kartrekker’ bij het ontstaan van de FEL en zie nu uit om met een aantal bestuursleden mee te helpen om de fysiotherapie in deze regio nog meer body te geven.

Arthur Hofland