Informatie voor fysiotherapeuten

Zorggroep FEL (Fysiotherapie Eerste Lijn) is een samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio Delft, Westland, Schiedam, Zoetermeer en aangrenzende gebieden. De samenwerkingsvorm is een Coöperatieve vereniging, welke toegankelijk is voor alle eerstelijns fysiotherapeuten die (willen) voldoen aan de eisen m.b.t. kwaliteit en samenwerking. 

De FEL is aanspreekpunt voor patiënten, deelnemende fysiotherapeuten, samenwerkingspartners en verwijzers. 

Door  onder andere afspraken te maken over samenwerking, kwaliteit, scholing en communicatie leveren wij een bijdrage aan goede, regionale fysiotherapeutische zorg.

Voor een aantal aandoeningen hebben zijn er inmiddels verwijslijsten;  zodat patiënten en verwijzers er vanuit kunnen gaan de 'de juiste zorg op de juiste plek' te krijgen. 

Wilt u meer informatie of met de FEL bouwen aan de positie van ons vak in de regio? Neem dan contact met ons op.