Inventarisatie valpreventie

zaterdag 21 oktober 2023

Fysiotherapie en valpreventie
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van valpreventie, deze ontwikkelingen geven kansen voor
fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Sinds 2023 zijn gemeenten aan zet om valpreventie als thema in
de gemeenten vorm te geven. Dit aan de hand van de ketenaanpak, onder andere ontwikkeld door
VeiligheidNL. In deze keten hebben het gemeentelijke- en het zorgdomein gedeelde verantwoordelijkheid en
rollen.

De gemeente Delft heeft tot doel het creëren van deze lokale ketenaanpak. Sinds vorige maand is
Sportief Plus, in samenwerking met de gemeente Delft als coördinator, de ketenaanpak valpreventie gestart. Op
dit moment voer ik een inventarisatie uit om de huidige situatie in kaart te brengen en te onderzoeken wat er
nodig is om de keten vorm te geven.

Lees meer in de bijlage.

Bestanden