Kwaliteit

De Zorggroep FEL heeft kwaliteit hoog in het vaandel, maar wat bedoelen wij met kwaliteit?

Zorg op maat leveren aan de patiënt (cliënt)

De fysiotherapeut streeft naar het inzetten van meetinstrumenten bij de diagnostiek en methoden van behandelen, die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarnaast dienen het onderzoek en de behandeling helder beschreven te worden in het EPD (electronisch patiënt dossier) zodat dit voor collegae waarnemers en verwijzers helder is (transparantie).

Als geen wetenschappelijk onderbouwde instrumenten ingezet kunnen worden, gaan we uit van usual care. Binnen de FEL maken we met de deelnemers afspraken wat usual care is.

Visitatie is een middel dat ingezet kan worden om te kijken of de wijze van registratie conform de gemaakte afspraken uitgevoerd wordt op basis van het principe: Controle is goed, vertrouwen is beter !! Naast monitoren van de fysiotherapeut zijn de uitkomstmaten van groot belang. Wat heeft de patiënt (cliënt) eraan (o.a. minder ziekenhuisopnames, minder medicatie) en wat vindt de patiënt (cliënt) ervan (Kwaliteit van Leven, eigen regie rol)?

Hoe borgen we deze afspraken met elkaar?

Door jaarlijks tenminste één geaccrediteerde scholing te volgen en door bijeenkomsten in de regio te organiseren (faciliterende rol van de FEL) waar elke deelnemer een actieve bijdrage levert in de vorm van bijvoorbeeld een presentatie (denk aan: implementatie van een richtlijn / beweeginterventie / standaard), casusbespreking of een methode uit te testen met elkaar op doelmatigheid of patiëntveiligheid.

canmeds – can better – can best