Update valpreventie

zondag 28 april 2024

Via eerdere gedeelde berichten (van FEL en/of DSW) zijn jullie al geïnformeerd over de Ketenaanpak valpreventie. 

In dit bericht zetten wij de voor jullie meest relevante informatie over deze aanpak nog even op een rijtje. Deze informatie is gedeeld door Nic van Paassen, paramedisch adviseur van de ZEL.

De valpreventie De valpreventie wordt vanaf 1 januari dit jaar vergoed uit de basisverzekering. Doel van de valpreventie is om inwoners met valrisico op te sporen. Het opsporen gebeurt door het stellen van 3 vagen: 1. Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen? 2. Bent u bezorgd om te vallen? 3. Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden? Iedereen kan deze vragen stellen; de oudere zelf of familieleden, mantelzorgers, thuishulp, welzijnsmedewerker of huisarts/fysiotherapeut. Zijn alle antwoorden ‘Nee’? Dan is het valrisico laag. De 65-plusser ontvangt tips om fit te blijven en bijvoorbeeld tips om veilig te wonen om zo het risico laag te houden. Verhoogd risico op vallen Als bij één van de drie vragen het antwoord ‘Ja’ is, dan heeft de oudere een verhoogd risico op vallen. De volgende stap is dan: het bepalen van de mate van het valrisico met een valrisicotest. Deze test met aanvullende vragen en een korte looptest wordt afgenomen door bijvoorbeeld een welzijns,- beweeg- of zorgprofessional. De uitkomsten van deze test geven aan of een oudere een laag, midden of hoog valrisico heeft. Dit resultaat bepaalt het vervolg.

Hoog risico 

Bij hoog risico volgt de Valrisicobeoordeling (VRB: hierboven screening genoemd). Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de huisarts. Indien de VRB het hoog risico bevestigt, volgt een valinterventie: Otago of InBalans. Deze interventies worden uitgevoerd door een fysio- of oefentherapeut die hierin is geschoold. De interventie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. DSW contracteert in onze regio de interventie, waarbij het contract de vergoeding regelt voor alle zorgverzekeraars. Heb je het diploma Otago of InBalans, dan kun je een contract aanvragen bij DSW om valinterventies uit te voeren. Op dit moment wordt hard gewerkt om scholing in de regio te gaan aanbieden. 

We houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen hierover.

Meer informatie is te vinden op:

Ketenaanpak Valpreventie | VeiligheidNL

Valpreventie - Zorgverleners - DSW Zorgverzekeraar